Προμηθευτές

Η εταιρεία VOLTAGE – ΑΦΟΙ ΣΠΟΥΡΕΛΑ Ο.Ε. αντιπροσωπεύει και διανέμει προϊόντα πολλών εταιρειών του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:

 • Αντιπρόσωπος – Διανομέας των προϊόντων του Γαλλικού οίκου S.F.E ( παρελκόμενα υλικά δικτύων Χ.Τ, Μ.Τ και Υ.Τ για υποσταθμούς, εναέρια και υπόγεια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταικά και αιολικά πάρκα)

 • Αντιπρόσωπος – Διανομέας των προϊόντων του Γαλλικού οίκου ALROC ( εργαλεία προετοιμασίας καλωδἰων Μ.Τ)

 • Αντιπρόσωπος – Διανομέας των προϊόντων της Αμερικανικής εταιρείας 3M

  α. Ηλεκτρολογικά Προϊόντα: Μούφες, Ακροκιβώτια, Ταινίες Μέσης και χαμηλής Τάσης κ.λ.π)
  β. Τηλεπικοινωνιακά Προϊόντα και προϊόντα δομημένης καλωδίωσης

 • Αντιπρόσωπος – Διανομέας των προϊόντων του Γαλλικού οίκου SICAME GROUP ( θερμοσυστελλόμενα ακροκιβώτια και μούφες, θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες Χ.Τ με κόλλα, θερμοσυστελλόμενα καπάκια καλωδίων κ.λ.π )

 • Αντιπρόσωπος – Διανομέας των προϊόντων του Γαλλικού οίκου PLYMOUTH ( υπόγειο πλέγμα σήμανσης καλωδίων)

 • Αντιπρόσωπος – Διανομέας των προιόντων των Ολλανδικών οίκων DUTCHCLAMP και ΚΟΖ (στηρίγματα καλωδίων)

 • Αντιπρόσωπος – εισαγωγέας των προϊόντων της Ιταλικής εταιρείας COFRA (μονωτικά ημιάρβυλα ηλεκτρολόγων)

 • Εισαγωγέας – Διανομέας των προιόντων της Πολωνικής εταιρείας PROTEKT ( ζώνες αναρρίχησης, πέδιλα αναρρίχησης κ.λ.π)

 • Αντιπρόσωπος – Διανομέας των προιόντων της Πολωνικής εταιρείας ERGOM (Ακροδέκτες και σωληνάκια χαλκού, αλουμινίου, διμεταλλικά, πλαστικοί και μεταλλικοί στυπιοθλύπτες κ.λ.π)

 • Εισαγωγέας – Διανομέας των προιόντων της Ιταλικής εταιρείας VOLTA MACCHINNE ( ράουλα, ατσαλίνες, κόφτες κ.λ.π)

 • Εισαγωγέας – Διανομέας Μ/Σ 20 KV της Αυστραλιανής εταιρείας AVLITE ( φώτα αεροπλοίας, φώτα για γερανογέφυρες κ.λ.π)

 • Αντιπρόσωπος – Διανομέας της Ιταλικής εταιρείας ELCONTROL ENERGY NET (Αναλυτές Ενέργειας, όργανα ποιοτικής ανάλυσης ενέργειας)